Menu

De gerechtelijke procedure/dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. Een dagvaarding kan alleen door een gerechtsdeurwaarder betekend worden.