Menu

Onze missie

Transparant, oprecht & doortastend

Visie

Visie

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders profileert zich door duidelijk aanwezig te zijn in het straatbeeld. Door dagelijks onder de mensen te zijn, duidelijke taal te spreken en zaken transparant en betrouwbaar te benaderen, kweek je begrip. Begrip is acceptatie en acceptatie is betalen in het geval van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders. Dit resulteert in een snelle, correcte en betaalbare afhandeling naar onze opdrachtgevers.

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders is vanaf 1 juli 2019 de handelsnaam van Twaelf Legal Services B.V.

Missie

Missie

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarder is een incassobureau en deurwaarderskantoor in één. Voor zaken in heel Nederland kunt u bij ons terecht. Iedere klant is anders. Je wensen kan je van te voren aangeven en daarop maken we een plan van aanpak. Onze benadering richting jouw klant verschilt ook per persoon zodat we een optimaal resultaat bereiken. Wij zijn een verlengstuk van jouw organisatie en we proberen zoveel mogelijk tot een oplossing te komen zonder tussenkomst van een rechter. Dat scheelt tijd en kosten.

Waarom wordt een deurwaarder ingeschakeld?

 • Incasso van geld
 • Dagvaarden om je recht te halen of iets te bewijzen
 • Het verzoek voor een echtscheiding wordt door een deurwaarder betekend
 • Het leggen van beslag op goederen en zaken
 • Terughalen van zaken
 • Juridische dienstverlening
 • Taxaties en veilingen

Bij Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarder kan je terecht voor de volgende diensten:

 • Incasseren van vorderingen in het minnelijke traject zonder dat daar een uitspraak van de rechter aan te pas komt. Denk daarbij aan sommatiebrieven sturen, telefonisch contact zoeken en een huisbezoek afleggen.
 • Het opstellen en betekenen van een dagvaarding. Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarder kan daarna de procedure voor de rechtbank voeren. De vordering wordt dan voorgelegd aan de rechtbank en die zal oordelen en uitspreken of een vordering toegewezen kan worden. Dat wordt een vonnis genoemd. Ook kan er tijdens een gerechtelijke procedure nog een regeling worden getroffen.

Incasseren van vorderingen nadat een rechter uitspraak heeft gedaan. Dit noemen we het executietraject. In dat traject kunnen we:

 • Beslag leggen op inkomen, voertuigen, bankrekeningen, woningen etc.
 • Regelingen treffen met het vonnis als stok achter de deur.
 • Het opstellen van een proces verbaal van constatering (akte opmaken van feit). Voor meer uitleg, klik hier https://www.kbvg.nl/nieuws-en-opinie/kbvg-nieuws/schaapjes-tellen-om-bewijslast-te-verzamelen.
 • Daarnaast kunnen we helpen met incasseren in het buitenland, met name in de Europese Unie. Door onze grote ervaring met buitenlandse incasso en de goede contacten met buitenlandse gerechtsdeurwaarders, kunnen wij adviseren over de te nemen stappen en de mogelijk bijkomende kosten.

Werkgebied

Deurwaardersdossiers voor heel Nederland kunnen bij ons worden aangeleverd.

Daarnaast kunt u incassozaken voor de meeste delen van de wereld aan ons overdragen.

Voor processen-verbaal van constatering in de gehele Europese Unie en het Verenigd Koningrijk kunnen wij van dienst zijn.