Menu

De procedure bij de rechtbank

Wij willen u graag informeren over de procedure bij de rechtbank, specifiek bij de kantonrechter. De kantonrechter is een speciale afdeling van de rechtbank die zich bezighoudt met civiele zaken van geringe complexiteit en financiële belangen zoals arbeid- en huurzaken en zaken met een vordering tot maximaal € 25.000,00.

De procedure bij de kantonrechter begint met het opstellen van de dagvaarding, na het opstellen wordt de dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder aan de tegenpartij betekend. De dagvaarding is een officieel document waarin de eiser zijn vordering aan de kantonrechter kenbaar maakt. Hierin staan onder andere de naam van de eiser en gedaagde, een beschrijving van het geschil, de juridische grondslag en de gevraagde vordering. Klik hier voor meer informatie.

Na het inleiden van de procedure krijgt de tegenpartij, (de gedaagde(n)), de mogelijkheid om mondeling bij de rechtbank of om schriftelijk op de dagvaarding te reageren door middel van een conclusie van antwoord. Meestal wordt er na de reactie van de tegenpartij een mondelinge behandeling gepland, tijdens deze behandeling krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten en eventueel bewijsmateriaal te presenteren. De kantonrechter zal vragen stellen en een oordeel vellen op basis van de gepresenteerde argumenten en het geldende recht. Er bestaat ook een mogelijkheid dat de behandeling van de procedure schriftelijk wordt afgedaan. De eiser krijgt in dit geval de gelegenheid om schriftelijk op het antwoord van de tegenpartij te reageren.

De kantonrechter streeft ernaar om zaken snel en efficiënt af te handelen. Dit betekent dat de procedure bij de kantonrechter doorgaans sneller verloopt dan bij andere afdelingen van de rechtbank. Bovendien kunnen partijen zelf, of via een gemachtigde hun standpunten presenteren, zonder verplichte vertegenwoordiging door een advocaat.

Na de behandeling doet de kantonrechter een uitspraak. Deze uitspraak kan direct ter zitting worden uitgesproken, maar kan ook worden uitgesteld om later schriftelijk te worden toegezonden aan beide partijen. De uitspraak van de kantonrechter is bindend en heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van andere afdelingen van de rechtbank.

Als u betrokken bent bij een geschil en overweegt om een procedure bij de kantonrechter te starten, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u hierbij helpen. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies en het opstellen en betekenen van de dagvaarding, ook treden wij op als uw gemachtigde bij een kantonrechtzaak. Twijfel dus niet om contact op te nemen!