Menu
Twaelf Provinciën - Gerechtsdeurwaarders - Weert

“Wij brengen door toepassing van speciale incassotechnieken een verandering teweeg in de betalingsmoraal van “ denken en doen” bij debiteuren.”

Lees verder

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TWAELF PROVINCIËN GERECHTSDEURWAARDERS

Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders profileert zich door duidelijk aanwezig te zijn in het straatbeeld. Door dagelijks onder de mensen te zijn, duidelijke taal te spreken en zaken transparant en betrouwbaar te benaderen, kweek je begrip. Begrip is acceptatie en acceptatie is betalen in het geval van Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaarders. Dit resulteert in een snelle, correcte en betaalbare afhandeling naar onze opdrachtgevers.

Incasso indienen

Een incassotraject is het traject voorafgaande een gerechtelijke procedure. Wij proberen door middel van aanmaningen, sommaties, telefoongesprekken of persoonlijk contact uw vordering te incasseren. Deze manier van incasseren brengt geen 'hoge' proceskosten met zich mee en is 'vaak' tijdbesparend.

Het komt soms voor dat er niet betaald wordt in het incassotraject, in deze gevallen kunnen wij een gerechtelijke procedure voor u opstarten. Wij schrijven de dagvaarding waarmee wij de juridische procedure inleiden en treden voor u op als gemachtigde bij de rechtbank.

Lees meer

Executietraject

De rechtbank heeft u gelijk gegeven en een uitspraak gedaan, u beschikt nu over een vonnis. De tegenpartij geeft geen gehoor aan de uitspraak van de rechter. In deze gevallen kunt u een executietraject bij ons opstarten. Wij zullen het vonnis bij de tegenpartij betekenen en bevel doen gehoor te geven aan het vonnis. Doen zij dit niet, dan proberen wij ervoor te zorgen dat zij alsnog gehoor geven aan het vonnis. Dit doen wij door bijvoorbeeld beslag te leggen op een inkomen of bankrekeningnummer.

Lees meer