Menu

Incassotraject

Een incassotraject houdt in dat wij proberen te incasseren zonder tussenkomst van een rechter. Dit bespaart tijd en geld. Dit doen wij door middel van brieven (aanmaningen/sommaties), telefoongesprekken en huisbezoeken. De schuldenaar wordt nog één keer kosteloos in de gelegenheid gebracht de vordering te voldoen. Hierna worden er buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de schuldenaar. Deze incassokosten zijn wettelijk bepaald.
Wanneer er geen betaling plaatsvindt, kan een juridische procedure worden opgestart.

Incasseren in het buitenland?

Incasseren in het buitenland?

Een minnelijk incassotraject in het buitenland heeft in de basis dezelfde werkwijze als in Nederland, zie hiervoor de omschrijving van een Incassotraject.

Het is belangrijk om te weten dat een minnelijk incassotraject in het buitenland geen garantie biedt op succesvolle inning van de schuld. Het hangt af van verschillende factoren, zoals de financiële situatie van de schuldenaar, de wet- en regelgeving in het betreffende land, en de bereidheid van de schuldenaar om mee te werken.

Indien het minnelijk incassotraject niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de schuldeiser besluiten om verdere juridische stappen te ondernemen, zoals het starten van een gerechtelijke procedure. Dit kan echter een langdurig en kostbaar proces zijn, vooral als het zich afspeelt in een ander land met andere juridische procedures.

Kortom, een minnelijk incassotraject in het buitenland is een poging om een openstaande schuld te innen zonder tussenkomst van de rechtbank. Het vereist communicatie, onderhandeling en bereidheid tot samenwerking van zowel de schuldeiser als de schuldenaar. Wij hebben kennis van de wet- en regelgeving in het buitenland (EU) met betrekking tot het incasseren van een vordering en kunnen u hierin voorzien van de nodige informatie en advies.