Menu

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een juridische maatregel die wordt genomen om ervoor te zorgen dat een schuldenaar zijn schulden voldoet. Het is een preventieve maatregel die kan worden genomen voordat er een definitieve uitspraak in een rechtszaak is gedaan. Het doel van een conservatoir beslag is om ervoor te zorgen dat de schuldenaar niet in staat is om zijn vermogen te verbergen of te verminderen, waardoor de schuldeiser wordt beschermd.

Wanneer een schuldeiser vermoedt dat de schuldenaar mogelijk zijn schulden niet zal voldoen, kan hij een verzoek indienen bij de rechtbank om een conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de schuldenaar. Het vermogen kan bestaan uit banktegoeden, onroerend goed, voertuigen, waardevolle bezittingen of andere eigendommen.

Het conservatoir beslag zorgt ervoor dat het vermogen van de schuldenaar wordt bevroren, wat betekent dat hij geen transacties kan verrichten met de betreffende goederen of geldbedragen. Dit geeft de schuldeiser de mogelijkheid om zijn vordering veilig te stellen en ervoor te zorgen dat er voldoende activa beschikbaar zijn om aan de schuld te voldoen.

Om een conservatoir beslag te verkrijgen, moet de schuldeiser aan de rechtbank aantonen dat er een gegrond vermoeden bestaat dat de schuldenaar zijn schuld niet zal voldoen. Dit wordt vaak ondersteund door bewijsmateriaal, zoals onbetaalde facturen, contracten of andere documenten die de schuld aantonen. U zult een advocaat in moeten schakelen om een verzoek voor een conservatoir beslag bij de rechtbank in te dienen.

Na het verkrijgen van een gerechtelijk bevel tot conservatoir beslag, wordt een deurwaarder ingeschakeld om het beslag daadwerkelijk te leggen. De deurwaarder zal het vermogen van de schuldenaar identificeren en ervoor zorgen dat het beslag correct wordt uitgevoerd.

Een conservatoir beslag blijft van kracht totdat er een definitieve uitspraak in de zaak is gedaan. Als de schuldeiser in het gelijk wordt gesteld, kan het conservatoir beslag worden omgezet in een executoriaal beslag, waarmee het vermogen van de schuldenaar daadwerkelijk kan worden verkocht om de schuld te voldoen.

Het leggen van een conservatoir beslag is een complex juridisch proces dat specifieke kennis en ervaring vereist. Het is daarom raadzaam om professionele juridische bijstand in te schakelen om ervoor te zorgen dat het beslag op de juiste manier wordt uitgevoerd en dat uw belangen adequaat worden beschermd.

Wij zijn bekend met advocaten die u bij kunnen staan in een conservatoire beslagprocedure. Twijfel niet om contact met ons op te nemen bij vragen of voor advies.